متدهای Expression – Bodied در C# 6.0 معرفی شدند ، که بدنه متدهای C# را ساده می کردند. سی شارپ 7.0 این امکان رو برای چیزهای دیگری شامل سازنده ، destructor ،  property assessors و.. توسعه داده است .

در نظر بگیرید که متد زیر رو در برنامه دارید :

public static string GetTime()

{

return "Current Time - " + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");

}

در C# 6.0 می تونید اونو با کمک متدهای  Expression-bodied  به این شکل بنویسید:

public static string GetTime() =>  "Current Time - " + DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss");

در c# 7.0 این برای سایر چیزها شامل سازنده و نابودگر توسعه داده شده :

همینطور میشه در property ها ازش استفاده کرد :

البته در بعضی از موارد ، استفاده از property اتوماتیک ارجحیت داره ، که حتی کد رو ساده تر می کنه . با این حال ، وقتی property های شما نیاز به get و set صریح دارند می تونه کاربردی تر باشه . 

 این کار باعث ایجاد یه کد تمیز و کاهش خط های کد می شود . شما باید به خاطر داشته باشید ، Expression bodied بلاک کد رو ساپورت نمی کنند و فقط برای جاهایی هستند که یک جمله برای اجرا وجود دارد .