وبلاگ : آموزشی

آیا توسعه اپلیکیشن موبایل ارزش سرمایه گذاری دارد؟

آیا توسعه اپلیکیشن موبایل ارزش سرمایه گذاری دارد؟

امروزه به نظر می رسد که همه ایده هایی برای اپلیکیشن موبایل دارند. این تعجب آور نیست. صنعت موبایل از نظر مصرف کننده و تجاری از نظر اقتصادی رو به افزایش است. اما قبل از اینکه ابتدا در ذهن خود غوطه ور شوید و شروع به توسعه کنید، باید تحقیق کنید.
چطور یک طرح تجاری برای اپلیکیشن موبایل بنویسیم؟

چطور یک طرح تجاری برای اپلیکیشن موبایل بنویسیم؟

چطور یک طرح تجاری برای اپلیکیشن موبایل بنویسیم؟ در هر اندازه، هر زمینه کاری و تعداد کارمند باشید، شما حداقل در مورد داشتن برنامه ای برای تجارت خود گفتگو داشته اید. این برنامه ممکن است مستقیماً بر روی تجارت شما تأثیر بگذارد، خصوصاً از نظر برخورد با مصرف کنندگان.