ورژن Preview نسخه اخیر visual studio 2017 یه امکان کوچیک ولی مفید duplicate کردن خط کد را معرفی کرد . قبل از این اگر ما می خواستیم یک خط رو تکرار کنیم ، نیاز بود که راه کپی پیست رو بریم . در این روش ، محتوای قبلی clipboard از دست می رفت .